http://www.rom.be is de officiële website van de Vennootschap nv Rom.

Editor:
ROM SA
Industriestrasse 38 | 4700 Eupen
BTW-nummer: BE 0441.826.783

Website inhoud
De inhoud van deze pagina's is uitsluitend informatief en niet compleet met betrekking tot de totaliteit van de ROM collectie en haar distributienetwerk. Ondanks zorgvuldige controle van de juistheid van de informatie is deze niet gegarandeerd. U zult begrijpen dat elk moment veranderingen aan het pakket in de vorm van apparatuur en technologie mogelijk zijn.
De Vennootschap wijst elke verantwoordelijkheid af waarvan de inhoud en het gebruik van de website is betrokken, in verband met technische problemen of aanvallen van derden, die veranderingen in de informatie of het leiden tot directe en indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, bronnen en gevolgen. De ROM Vennotschap neemt geen verantwoordelijkheid voor materiële schade aan computerapparatuur van de Internet-gebruikers na een bezoek aan de website of het downloaden van bestanden, of andere elementen van de website (afbeeldingen, teksten, ...)

Aansprakelijkheid
Ondanks zorgvuldige controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte websites zijn uitsluitend de eigenaren verantwoordelijk.

De site en de toegang tot en het gebruik zijn geregeld door de Belgische wetgeving.

Rechten
Alle rechten volgens de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendom blijven de ROM AG uitdrukkelijk voorbehouden. Reproductie of kopiëren van welke aard dan ook, wordt alleen toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Foto's, teksten en beelden, met inbegrip van de rechten voor foto's, modellen, logo's en productnamen zijn uitsluitend voorbehouden aan de respectievelijke eigenaren. Het kopiëren van hele of delen van deze website is uitdrukkelijk verboden.


Aanmaak

Web & Graphic Design: www.cloth-kreativbureau.be

Photography: www.christian-charlier.com

Illustration: www.rolandgroteclaes.be